Tiêu chuẩn ACEA cho dầu nhớt động cơ có ý nghĩa gì?

tieu chuan aceaACEA là Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (The European Automobile Manufacturers' Association), là một tổ chức đại diện cho 15 nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu.Theo tuyên bố của họ, ACEA là người bênh vực cho ngành công nghiệp ô tô ở châu Âu, đại diện cho các nhà sản xuất xe ô tô con, xe van, xe tải và xe buýt tại các cứ điểm sản xuất trong EU.

Trong số các hoạt động khác, ACEA định nghĩa các số liệu kỹ thuật cho dầu nhớt động cơ gọi là “ACEA Oil Sequences”. Các seqences thường được cập nhật vài năm một lần để bao hàm hết những phát triển mới nhất trong công nghệ động cơ và dầu nhờn. Chính ACEA không chứng nhận dầu nhớt, họ đặt ra các tiêu chuẩn và nhà sản xuất dầu có thể yêu cầu hiệu năng sản phẩm của họ nếu những sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu liên quan.

ACEA oil sequences đầu tiên được giới thiệu vào năm 1996 khi họ thay thế tiêu chuẩn CCMC trước đây. Tiêu chuẩn dầu ACEA mới được ban hành vào năm 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 và 2016.

Tất cả các tiêu chuẩn của ACEA đều được làm bằng chữ cái biểu thị lớp (ví dụ: E là viết tắt của hạng nặng) và một số định nghĩa loại (ví dụ: số 9 trong E9). Có các loại riêng biệt cho các loại dầu với các mục đích khác nhau hoặc cho các ứng dụng khác nhau trong cùng một lớp. Nếu năm áp dụng của ACEA được xác định thì nó sẽ đi theo tên tiêu chuẩn, sau một dấu gạch ngang (ví dụ như ACEA E9-12, 12 là năm ban hành 2012).

Tiêu chuẩn của ACEA dành cho dầu động cơ ô tô con (lớp A/B), đối với dầu động cơ tương thích xúc tác (lớp C) và dầu động cơ diesel hạng nặng (lớp E). Các lớp được phân chia thành các loại để đáp ứng các yêu cầu của các động cơ khác nhau. Dầu A5/B5 của lớp A/B có độ nhớt HTHS (High Temperature/High Shear) thấp hơn, nghĩa là chúng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn nhưng chúng có thể không bảo vệ đầy đủ những động cơ không được thiết kế để dùng loại nhớt này. ACEA A3/B3 và A3/B4 đòi hỏi dầu có độ nhớt  HTHS cao hơn, có thể không tiết kiệm nhiên liệu tốt như dầu A5/B5 nhưng có thể bảo vệ động cơ tốt hơn trong các thiết kế động cơ nhất định. Các hạng mục trong lớp C được phân chia theo giới hạn của SAPS ( sulfated ash, phosphorus and sulfur) và theo độ nhớt HTHS. C1 và C4 là các loại dầu nhớt có SAPS thấp, trong khi C2 và C3 là dầu SAPS tầm trung. Mặt khác, dầu C1 và C2 có độ nhớt HTHS thấp hơn, trong khi dầu C3 và C4 có độ nhớt HTHS cao hơn. Loại C5 mới được đưa vào ACEA 2016 thậm chí có giới hạn thấp hơn HTHS. Để dầu đáp ứng được tiêu chuẩn này, nó phải là dầu giữa SAPS và độ nhớt HTHS của nó phải từ 2,6 đến 2,9 mPa * s. Trong trường hợp của lớp E, hàm lượng SAPS và khoảng thời gian thay dầu tạo ra sự khác biệt. Dầu E4 và E6 cho phép khoảng thời gian thay dầu dài hơn, trong khi E7 và E9 được thiết kế cho các ứng dụng vòng đời sử dụng dầu trung bình. E6 và E9 có hàm lượng SAPS được giới hạn để chúng có thể được sử dụng trong động cơ đòi hỏi động cơ Euro VI.

A/B: dầu nhớt động cơ xăng và diesel

- ACEA A1/B1 được loại bỏ từ ACEA 2016.

- ACEA A3/B3  dầu động cơ trong lớp này được sử dụng cho động cơ xăng và diesel xe ô tô con và xe tải nhẹ, và/hoặc gia tăng khoảng thời gian thay dầu nhớt theo khuyến cáo của nhà sản xuất động cơ, và/hoặc sử dụng quanh năm cho dầu nhớt có độ nhớt thấp, và/hoặc điều kiện hoạt động khắc nhiệt theo định nghĩa của nhà sản xuất động cơ.

- ACEA A3/B4 dầu động cơ trong lớp này dùng cho động cơ xăng và động cơ diesel DI xe ô tô con và xe tải nhẹ, nhưng cũng thích hợp cho các ứng dụng được mô tả trong lớp A3/B3.

- ACEA A5/B5 dầu động cơ trong lớp này mục đích sử dụng gia tăng thời gian thay dầu cho động cơ xăng và diesel xe ô tô con và xe tải nhẹ, được thiết kế để có khả năng sử dụng dầu có nhớt độ nhớt từ 2,9 đến 3,5 mPa * s . Những loại dầu này không phù hợp để sử dụng trong một số động cơ nhất định - tham khảo sổ tay sử dụng xe khi cân nhắc sử dụng loại này.

E: Dầu động cơ Diesel hạng nặng

- ACEA E4 - dầu ở lớp này cung cấp khả năng kiểm soát làm sạch piston, mài mòn, muội và độ bền dầu tuyệt vời. Nó được  khuyến cáo cho các động cơ diesel đáp ứng các yêu cầu về phát thải Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV và Euro V và chạy trong những điều kiện khắc nghiệt, ví dụ: Kéo dài đáng kể thời gian thay dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nó thích hợp cho động cơ không có bộ lọc hạt, một số động cơ EGR và một số động cơ được trang bị hệ thống giảm NOx SCR. Tuy nhiên, các khuyến nghị có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất động cơ.

- ACEA E6 -  dầu ở lớp này cung cấp khả năng kiểm soát làm sạch piston, mài mòn, muội than và độ bền dầu tuyệt vời. Nó được khuyến cáo cho các động cơ diesel đáp ứng các yêu cầu phát thải Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V và Euro VI và chạy trong các điều kiện rất khắc nghiệt, ví dụ: Kéo dài đáng kể thời gian thay dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nó thích hợp cho động cơ EGR, có hoặc không có bộ lọc hạt, và động cơ có hệ thống giảm NOx SCR. Chất lượng E6 được khuyến khích sử dụng cho động cơ có bộ lọc hạt và được thiết kế để sử dụng kết hợp với nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Tuy nhiên, các khuyến nghị có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất động cơ.

- ACEA E7 - dầu thuộc cấp này cho phép kiểm soát hiệu quả về khả năng làm sạch piston. Nó cung cấp khả năng kiểm soát mài mòn, muội và độ bền dầu tuyệt vời. Nó được khuyến cáo cho động cơ diesel đáp ứng các yêu cầu về phát thải Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V và chạy trong điều kiện khắc nghiệt, ví dụ: Kéo dài khoảng dầu thay dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nó thích hợp cho động cơ không có bộ lọc hạt, cho hầu hết các động cơ EGR và hầu hết các động cơ được trang bị hệ thống giảm NOx SCR.

- ACEA E9 - dầu ở cấp này cung cấp kiểm soát hiệu quả khả năng làm sạch của piston. Nó cung cấp khả năng kiểm soát mài mòn, muội than và độ bền sầu tuyệt vời. Nó được khuyến cáo cho động cơ diesel đáp ứng các yêu cầu phát thải Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V và Euro VI và chạy trong điều kiện khắc nghiệt, ví dụ: Kéo dài khoảng thay dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nó thích hợp cho động cơ có hoặc không có bộ lọc hạt, hầu hết động cơ EGR và cho hầu hết các động cơ được trang bị hệ thống giảm NOx SCR. E9 được khuyến khích sử dụng cho động cơ có bộ lọc hạt và được thiết kế để sử dụng kết hợp với nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp.


Các sản phẩm dầu nhớt Kixx cho động cơ xăng xe hơi đạt tiêu chuẩn ACEA:

Các sản phẩm dầu nhớt Kixx cho động cơ diesel đạt tiêu chuẩn ACEA: